Πιο απλή και κατανοητή η νέα μορφή των λογαριασμών της ΔΕΗ
Επικαιρότητα

Πιο απλή και κατανοητή η νέα μορφή των λογαριασμών της ΔΕΗ

Πιο απλή και κατανοητή η νέα μορφή των λογαριασμών της ΔΕΗΠιο απλή, κατανοητή και φιλική προς τον καταναλωτή είναι η νέα μορφή των λογαριασμών της ΔΕΗ, μετά τον επανασχεδιασμό στον οποίο προχώρησε η επιχείρηση. Με τη νέα μορφή των λογαριασμών, ο καταναλωτής θα μπορεί πιο εύκολα να παρακολουθήσει την πορεία των χρεώσεων και της κατανάλωσης του.

Στους νέους λογαριασμούς, θα είναι ευδιάκριτο στην πρώτη σελίδα ποιο μέρος του συνολικού τιμήματος που καλείται να καταβάλει ο καταναλωτής είναι για τη ΔΕΗ, όπως και αντίστοιχα για ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ, ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ, Λοιπές χρεώσεις, έναντι κατανάλωσης, διάφορα (ΕΦΚ/ειδικό τέλος 5% κ.λπ.), ΦΠΑ, χρεώσεις Δήμου, ΕΡΤ και προηγούμενο ανεξόφλητο ποσό.

Στη δεύτερη σελίδα θα αποτυπώνεται η ανάλυση των διαφόρων χρεώσεων, ενώ θα καταγράφονται και οι ενδείξεις του μετρητή.

Στην ιστοσελίδα της, η ΔΕΗ παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πεδίο του νέου λογαριασμού.

Δείτε πως είναι η νέα μορφή του λογαριασμού της ΔΕΗ στο συνημμένο αρχείο.

Νέο Έντυπο λογαριασμού ΔΕΗ

πηγή: deienergynews.blogspot.gr