Περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής
Βίντεοπαρουσιάσεις

Περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής

Περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και σύγχρονη ταχύτητα περιστροφήςΗ αρχή λειτουργίας ενός σύγχρονου κινητήρα λέει πως, το μαγνητικό πεδίο του δρομέα τείνει να ακολουθεί το πεδίο του στάτη (σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής), χωρίς όμως να το φτάνει.

Σε ένα σύγχρονο κινητήρα δύο πόλων για παράδειγμα, το μαγνητικό πεδίο του δρομέα παράγεται από ένα ρεύμα διέγερσης. Στο στάτη της μηχανής υπάρχει τριφασικό τύλιγμα στο εσωτερικό του οποίου παράγεται ένα περιστρεφόμενο ομοιογενές μαγνητικό πεδίο. Έτσι στο  εσωτερικό  του  κινητήρα  υπάρχουν  δύο  πεδία  που  τείνουν  να  ευθυγραμμιστούν.

Όμως  επειδή  το  πεδίο  του  στάτη  περιστρέφεται  συνεχώς,  το  πεδίο  του  δρομέα,  όπως  και  ο  ίδιος  ο  δρομέας, προσπαθεί  συνεχώς  να  το  ακολουθήσει.  Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  γωνιά  μεταξύ  των  πεδίων  τόσο  μεγαλύτερη είναι και  η  ροπή που  ασκεί  στο  δρομέα  το μαγνητικό πεδίο.

Στο παρακάτω βίντεο που ακολουθεί βλέπουμε σχετικά με το περιστρεφόμενο μαγνητικό πεδίο και σύγχρονη ταχύτητα περιστροφής. Στο βίντεο αναλύονται:

  • η δημιουργία του περιστρεφόμενου μαγνητικού πεδίου
  • η σχέση μεταξύ του περιστρεφόμενου μαγνητικου πεδίου και των πόλων της μηχανής

subs