Περιπτώσεις Έκδοσης Εντύπου Νέας ΥΔΕ
Νέα Υ.Δ.Ε.

Περιπτώσεις Έκδοσης Εντύπου Νέας ΥΔΕ

Περιπτώσεις Έκδοσης Εντύπου Νέας ΥΔΕΠολλές φορές αναρωτιόμαστε ποια πλαίσια ελέγχου (checkboxes) πρέπει να συμπληρώσουμε στη «Νέα Υ.Δ.Ε.» σε σχέση με την περίπτωση υποβολής της, στο πεδίο «Αφορά:».

Στην πορεία του Αρθρου, μετά από κάποια γενικά σχόλια, ακολουθούν πραγματικά παραδείγματα εγκαταστάσεων με απλές αιτιολογήσεις και πως αυτά μας οδηγούν στην επιλογή των πλαισίων ελέγχου (checkboxes) για τον χαρακτηρισμό της περίπτωσης υποβολής της Νέας Υ.Δ.Ε

Το άρθρο είναι του κ. Αντώνη Σαλευρή, και έχει δημοσιευθεί στο  Φ. 939 του Απριλίου 2015 της εφημερίδας Ο Εγκαταστάτης (Μηνιαία Εφημερίδα των Εργολάβων Ηλεκτρολόγων της Ελλάδας).

Περιπτώσεις Έκδοσης Εντύπου Νέας ΥΔΕ by hlektrologiagr

Για ποιο εύκολη ανάγνωση, επιλέξτε την προβολή της πλήρους οθόνης, το τελευταίο εικονίδιο κάτω δεξιά ή εδώ.