Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;
Νέα Υ.Δ.Ε.

Πίνακες Μεγεθών Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ

Πίνακες Μεγεθών Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕΒάση της Υ.Α. Φ50/οικ.11784/742 (όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1809/11-08-2011) από 1ης Νοεμβρίου τίθεται σε αποκλειστική χρήση η νέα ΥΔΕ και τα συνοδευτικά της έγγραφα όπως ορίζει η Υ.Α. Φ.50/503/168 της 19/04/2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16-05-2011) βάση των συνημμένων εγγράφων της.

Ο Αντώνης Σαλευρής και ο Χρήστος Χαντζησοφιανός  συνέλεξαν τα  βασικά χαρακτηριστικά που αφορούν στα Πρωτόκολλα ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και κατά ΚΕΗΕ, και όπου δεν υπήρχαν πίνακες τους δημιούργησαν, με αποτέλεσμα το πολύ χρήσιμο έντυπο το οποίο έχει τίτλο Πίνακες Μεγεθών Πρωτοκόλλων Ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD384 και ΚΕΗΕ .

 

Loading Facebook Comments ...