Ονομαστική ικανότητα διακοπής διακοπτών ισχύος
Τεχνικά άρθρα

Ονομαστική ικανότητα διακοπής διακοπτών ισχύος

Ονομαστική ικανότητα διακοπής διακοπτών ισχύοςΗ Ονομαστική ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος είναι μία σημαντική αλλά ταυτόχρονα και δύσκολη έννοια που αναφέρεται στους Δ.Ι. και περιγράφεται αναλυτικά στο πρότυπο EC 60947-2.

Ο Δ.Ι εχει In=100A και πρέπει να ανοίξει σε περίπτωση σφάλματος. Διακρίνουμε δύο είδη σφαλμάτων:

  •  Το σφάλμα είναι μία υπερφόρτιση του κυκλώματος π.χ το ρεύμα του φορτίου έγινε 200 Α.
    Tο θερμικό στοιχείο στοιχείο θα διαγνώσει το σφάλμα και αν αυτό ξεπεράσει σε χρονική διάρκεια την χρονική καθυστέρηση που είναι ρυθμισμένο το θερμικό τότε  και θα δώσει εντολή απόζευξης (trp). Οι επαφές του διακόπτη θα ξεκινήσουν να ανοίξουνε, στους φλογοκρύπτες θα δημιουργηθεί ένα τόξο που θα σβηστεί εύκολα και οι επαφές να έλθουν στην θέση OFF.
    Αυτό μπορεί να επαναληφθεί αρκετές χιλιάδες φορές π.χ 10000.
  • Το σφάλμα είναι βραχυκύκλωμα και μάλιστα ότι χειρότερο μπορούμε να περιμένουμε π.χ 10000 Α.
    Το μαγνητικό στοιχείο θα διαγνώσει το σφάλμα και χωρίς καμία καθυστέρηση θα δώσει εντολή απόζευξης. Οι επαφές του διακόπτη θα ξεκινήσουνε να ανοίξουνε, στους φλογοκρύπτες θα δημιουργηθεί ένα πολύ δυνατό τόξο που αν δεν σβηστεί έγκαιρα διότι ο Δ.Ι δεν έχει την σωστή ικανότητα,  θα λιώσει τις επαφές και ίσως εξαερώσει τα χάλκινα μέρη του δημιουργώντας μια τοπική έκρηξη .

Από το παραπάνω παράδειγμα καταλαβαίνουμε πόσο κρίσιμο μέγεθος αλλά και ταυτόχρονα πόσο σχετικό είναι η ικανότητα διακοπής του Δ.Ι.

Αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος

Σε απλές οικιακές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνδεδεμένες στο δημόσιο δίκτυο της ΔΕΗ το ρεύμα αυτό προκύπτει από την ονομαστική ισχύ του Μ/Σ σε KVA και την τάση βραχυκύκλωσης του.

Για παράδειγμα αν είναι S=500 kVA και uk=5% τότε το αναμενόμενο ρεύμα βραχυκυκλώματος για συμμετρικό στέρεο βραχυκύκλωμα  είναι Ik = 500.000/1.73*5 = 57.803 Α.

Παρακάτω βλέπουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά δύο κατασκευαστών. Σημειώστε τις μεταξύ τους ομοιότητες και η κοινή ορολογία και τα κοινά σύμβολα που χρησιμοποιούν. Αξίζει σημειώνουμε ότι η ομοιομορφία τους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά MCCB της εταιρείας HAGER

mccb_hager_series

Ονομαστική ικανότητα διακοπής διακοπτών ισχύος

Τεχνικά χαρακτηριστικά MCCB της εταιρείας ABB

Τεχνικά χαρακτηριστικά MCCB της εταιρείας ABB

  • Rated ultimate short–circuit-breaking capacity, Icu = Ρεύμα που πρέπει να διακόψει ο Δ.Ι δύο διαδοχικές φορές χωρίς να δημιουργήσει ζημιά. Στη συνέχεια πρέπει ο Δ.Ι να αντικατασταθεί. Θυμίζει δηλαδή τον αερόσακο του αυτοκινήτου. Ανοίγει αυτόματα κατά τη σύγκρουση, μας σώζει τη ζωή, αλλά το αυτοκίνητο πρέπει να το αντικαταστήσουμε.
  • Rated service short–circuit-breaking capacity Ics = Ρεύμα που πρέπει να διακόψει ο Δ.Ι τρεις διαδοχικές φορές χωρίς να δημιουργήσει ζημιά. Στη συνέχεια πρέπει ο Δ.Ι. να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί με το ονομαστικό του ρεύμα.

πηγή: ti-soft