Οι IP κάμερες στα συστήματα ασφαλείας
Συστήματα ΕΗΕ Τεχνικά άρθρα

Οι IP κάμερες στα συστήματα ασφαλείας

Οι IP κάμερες στα συστήματα ασφαλείαςΟι IP κάμερες αποτελούν άλλο ένα κομμάτι  της τεχνολογίας, που βρίσκει εφαρμογή στα συστήματα ασφαλείας. Ο ήχος μίας σειρήνας, μία τηλεφωνική κλήση ή ένα sms, είναι σαφώς αναπόσπαστο κομμάτι στα συστήματα αυτά. Από την άλλη όμως, η οπτική και ηχητική παρακολούθηση είναι αυτή που παρέχει τις περισσότερες πληροφορίες.  Οι κάμερες αυτές έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσουν δεδομένα μέσω διαδικτύου. Ο όρος δεν αφορά συνήθως απλές διαδικτυακές κάμερες, αλλά κάμερες παρακολούθησης σε συστήματα ασφαλείας, αφού κάποιες άλλες πρακτικές εφαρμογές τους όπως οι τηλεδιασκέψεις, βρίσκουν εφαρμογή σε πολύ μικρότερο βαθμό και με κάμερες που δεν έχουν απαίτηση για τόσο υψηλή τεχνολογία, όπως στα συστήματα ασφαλείας.

Ανάλογα και με το κόστος της κάμερας, προσφέρονται πολλές δυνατότητες όπως νυχτερινή όραση μέσω υπερύθρων, συστήματα καταγραφής ήχου, κάμερες που ακολουθούν την κίνηση και μετά επανέρχονται σε κάποιο σημείο ηρεμίας (κάμερες PTZ) κα. Επίσης κάποιες συνθήκες (όπως ενεργοποίηση κάποιας εισόδου, ανίχνευση κίνησης κα), μπορούν να προκαλέσουν κάποια προγραμματισμένη ενέργεια, για παράδειγμα έναρξη καταγραφής βίντεο ή φωτογραφιών σε διάφορα μέσα αποθήκευσης (κάρτα SD της κάμερας, δικτυακός σκληρός, ftp server). Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να στείλουν φωτογραφίες με mail, να συνδεθούν σε κάποια σελίδα στο διαδίκτυο ή να διεγείρουν κάποια έξοδο. Επίσης μία σημαντική δυνατότητα είναι η προσπέλαση της κάμερας μέσω λογισμικών είτε από Η/Υ, είτε από κινητό τηλέφωνο ή tablet. Η προσπέλαση μπορεί να είναι είτε ζωντανή παρακολούθηση, είτε λήψη φωτογραφιών και καταγραφή video, ή ακόμα και ελεγχόμενη περιστροφή της κάμερας σε πραγματικό χρόνο, μέσω πάντα του λογισμικού αυτού. Τα σύγχρονα λογισμικά προσφέρουν όλα ή κάποια από τα παραπάνω, με δυνατότητα μάλιστα παρακολούθησης πολλαπλών καμερών μαζί.

Άλλα πλεονεκτήματα που προσφέρονται είναι η δυνατότητα δικτύωσης και σε ασύρματο δίκτυο, η ασφαλής μετάδοση δεδομένων μέσω μεθόδων κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας (WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES), αλλά και η δυνατότητα παροχής ισχύος μέσω απλού καλωδίου Ethernet, αφού το πρωτόκολλο του Ethernet παρέχει τάση μέσα από το καλώδιο του. Γενικά υπάρχουν και κάποιες άλλες δυνατότητες που προσφέρονται στις IP κάμερες, ώστε να είναι ακόμη πιο εφαρμόσιμες στα συστήματα ασφαλείας. Για παράδειγμα υπάρχουν κάμερες με αισθητήρες υπερύθρων για να ανιχνεύουν διάρρηξη, φωτιά, ή ακόμα και πλημμύρα.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις κάμερες PTZ (pan-tilt-zoom). Μέσω της τεχνολογίας αυτής, ανιχνεύεται αυτόματα κίνηση και ταυτόχρονα η κάμερα περιστρέφεται και εστιάζει κατάλληλα, ακολουθώντας την κίνηση αυτή. Η λειτουργία με πολύ απλά λόγια είναι ότι παρακολουθούνται όλα τα pixel της εικόνας και όταν παρατηρηθούν pixel να διαφοροποιούνται, η κάμερα ακολουθεί μέσω περιστροφής της την αλλαγή και εστιάζει σε αυτήν, τείνοντας να τη φέρει στο κέντρο της εικόνας. Επίσης ανάλογα με την αλλαγή στα pixel, υπάρχουν αλγόριθμοι που υπολογίζουν και το μέγεθος του κινούμενου αντικειμένου, ώστε να μην παρακολουθούνται άσκοπα, μικρές και ανεπαίσθητες κινήσεις. Όταν η κίνηση φύγει έξω από το πεδίο της κάμερας, τότε αυτή επιστρέφει σε μία προκαθορισμένη θέση και μένει εκεί, έως ότου ανιχνεύσει και πάλι κίνηση.

Είναι ευνόητο ότι για να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο όλες αυτές τις δυνατότητες, θα πρέπει η τοποθέτηση να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης και μετά από σωστή μελέτη του χώρου, ώστε να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος ασφαλείας, αλλά και να μειώνεται το κόστος, αφού οι τεχνολογικά προηγμένες IP κάμερες, έχουν από μόνες τους κάποιο αξιοσέβαστο αρχικό κόστος. Οι κάμερες εξωτερικού χώρου για παράδειγμα, θα μπορούσαν να δράσουν αποτρεπτικά εάν τοποθετούνταν σε εμφανές σημείο. Στον εσωτερικό χώρο από την άλλη, εάν κάποιος θέλει να αποφύγει τον βανδαλισμό, μπορεί να τις τοποθετήσει σε κρυφά σημεία που θα υποδειχθούν από τον τεχνικό, σε συνεργασία πάντα με τον ιδιοκτήτη. Τέλος θα πρέπει να γίνει σωστή διανομή πόρων (πχ αποθηκευτικός χώρος). Θα πρέπει λοιπόν από τη μία οι πόροι να είναι επαρκείς και από την άλλη να μην ξεπερνούν κατά πολύ τους αναγκαίους, μιας και αυτό θα ανέβαζε άσκοπα το κόστος.

Ίσως το πιο ελκυστικό στον τελικό χρήστη, είναι οι δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου. Σαφώς και προσφέρονται και από Η/Υ και tablet, αλλά κυρίως το κινητό τηλέφωνο είναι αυτό που αξίζει να εστιάσουμε περισσότερο. Και αυτό γιατί το τηλέφωνο είναι κάτι μικρό σχετικά σε μέγεθος και το έχουμε μαζί μας όλη την ημέρα, δίνοντάς μας έτσι τη δυνατότητα της εικοσιτετράωρης παρακολούθησης του χώρου μας. Μια εικόνα στέλνεται απλά και με mms, αλλά η χρήση στο έπακρο της τεχνολογίας γίνεται σίγουρα με τα κινητά τηλέφωνα τελευταίας γενιάς (smartphones), με οθόνη αφής και χρήση λειτουργικού συστήματος. Μέσω των κατάλληλων εφαρμογών (application), μπορεί να υπάρχει πλήρης έλεγχος και με πολλές δυνατότητες, σύμφωνα με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μία τέτοια εφαρμογή αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όχι μόνο έχοντας πολλές δυνατότητες, αλλά και με δυνατότητα λειτουργίας τόσο σε Android, όσο και σε iOS (iPhone). Το να στρέψει κανείς την κάμερα ή να τραβήξει κάποιες εικόνες ή video, καθίσταται πολύ απλό και σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά φιλικό για τον χρήστη. Προσφέρει συνεπώς μέσω της τεχνολογίας, ένα ολοκληρωμένο «πακέτο» διαρκούς παρακολούθησης, με πολύ απλό και άμεσο τρόπο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΙΝΤΙΝΗΣ, Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης, Olympia Electronics