Οι βαθμοί (κώδικες) προστασίας IP και η επιπρόσθετη προστασία προσώπων κατά IEC/ΕΝ 60529
Τεχνικά άρθρα

Οι βαθμοί (κώδικες) προστασίας IP και η επιπρόσθετη προστασία προσώπων κατά IEC/ΕΝ 60529

Οι μέχρι τώρα γνωστοί βαθμοί (κώδικες) για εξωτερικές επιρροές (στερεών και υγρών),  καθορίζονται από τον δείκτη IP (InternationalProtection) και συμπληρώνονται από δυο πρόσθετα γράμματα, έτσι ώστε να λαμβάνουν τη γενική μορφή του σχήματος: 

Οι βαθμοί (κώδικες) προστασίας IP και η επιπρόσθετη προστασία προσώπων κατά IEC/ΕΝ 60529

Όπως είναι γνωστό, ο δείκτης προστασίας IP, ο οποίος καθορίζεται από τους κανονισμούς ΕΝ 60529, χαρακτηρίζεται από δυο αριθμούς,που με τη σειρά τους σχετίζονται με εξωτερικές επιρροές, έτσι ώστε:

–  ο πρώτος αριθμός από το 0 μέχρι 6, να παρέχει την προστασία ενάντια στην διείσδυση στερεών σωματιδίων, ενώ

– ο δεύτερος αριθμός από το 0 μέχρι 8, να παρέχει την προστασία ενάντια στην διείσδυση υγρών.

Οι διάφορες περιπτώσεις του βαθμού προστασίας των διάφορων ηλεκτρικών συσκευών και υλικών, από την διείσδυση στερεών σωματιδίων και υγρών, παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

1οςαριθμός   Δοκιμασία προστασίας από στερεά σωματίδια   2οςαριθμός   Δοκιμασία προστασίας από υγρά
ΙΡ0x Καμιά προστασία IPx0   Καμιά προστασία
ΙΡ1x Προστασία από εισχώρηση μεγάλων σωμάτων διαμέτρου 50mm IP x1 IPx1 Προστασία από σταγόνες νερού
ΙΡ2x Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 12,5mm IPx2 Προστασία από σταγόνες υγρού με γωνία πτώσης έως 15 μοίρες
ΙΡ3x Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 2,5mm IPx3 Προστασία από σταγόνες υγρού με γωνία πτώσης έως 60 μοίρες
ΙΡ4x Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 1,0mm IPx4 Προστασία από υγρό εκτοξευόμενο από οποιαδήποτε διεύθυνση
ΙΡ5x Προστασία από εισχώρηση σκόνης σε τέτοια ποσότητα
ώστε να προκαλέσει δυσλειτουργία του εξοπλισμού
IPx5 Προστασία από νερό εκτοξευόμενο υπό πίεση
ΙΡ6x Πλήρης προστασία από εισχώρηση σκόνης IPx6 Προστασία από νερό εκτοξευόμενο
υπό υψηλή πίεση ή από συνθήκες που συναντώνται σε κατάστρωμα πλοίου
IPx7 Προστασία από ασυνεχή βύθιση σε νερό
IPx8 Προστασία από συνεχή βύθιση σε νερό υπό συγκεκριμένη πίεση

Το πρώτο πρόσθετο γράμμα προσδίδει στοιχεία για την προστασία των προσώπων ενάντια στην πρόσβαση στα επικίνδυνα μέρη του ηλεκτρικού εξοπλισμού (προστασία επαφών), και περιγράφεται στον πίνακα:

  1ο πρόσθετο (προαιρετικό) γράμμα
  A Προστασία από προσέγγιση με το χέρι
  B Προστασία από προσέγγιση με το δάχτυλο
  C Προστασία από προσέγγιση με σύρμα ή εργαλείο διαμέτρου 2,5 mm
  D Προστασία από προσέγγιση με σύρμα ή αγωγό διαμέτρου 1 mm

Το δεύτερο συμπληρωματικό γράμμα προσδίδει στοιχεία και ειδικές πληροφορίες που αφορούν το υλικό, και περιγράφεται στον πίνακα:

  2ο συμπληρωματικό (προαιρετικό) γράμμα
H Συσκευές υψηλής τάσης
M Δοκιμασμένος για τα επιβλαβή αποτελέσματα που μπορεί να προέλθουν από την είσοδο του νερού όταν είναι τα στρεφόμενα μέρη του εξοπλισμού (π.χ. ο στροφέας μιας περιστρεφόμενης μηχανής) βρίσκονται σε κίνηση
S Δοκιμασμένος για τα επιβλαβή αποτελέσματα που μπορεί να προέλθουν από την είσοδο του νερού όταν τα στρεφόμενα μέρη του εξοπλισμού (π.χ. ο στροφέας μιας περιστρεφόμενης μηχανής) βρίσκονται σε στάση
W Συσκευές κατάλληλες για  χρήση υπό ειδικές καιρικές συνθήκες οι οποίες απαιτούν πρόσθετα χαρακτηριστικά προστασίας που αφορούν τις διαδικασίες λειτουργίες τους

 

πηγή: Επιστημονικά και Εκπαιδευτικά Ηλεκτρολογικά Νέα 

Loading Facebook Comments ...