Οι αρμονικές του ρεύματος
Βίντεοπαρουσιάσεις

Οι αρμονικές του ρεύματος

Οι αρμονικές του ρεύματοςΜε την εμφάνιση των αρμονικών το ρεύμα των φάσεων δεν είναι ημιτονοειδούς μορφής αλλά παραμορφωμένο. Τα μη γραμμικά φορτία λειτουργούν σαν πηγές ρεύματος οι οποίες εκτός της βασικής αρμονικής (50Ηz), παράγουν και ανώτερες αρμονικές, δηλαδή την 2η (100Ηz), την 3η (150Hz), την 4η (200Ηz), κ.ο.κ.. Οι αρμονικές δημιουργούνται από τους ρυθμιστές στροφών κινητήρων, τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, τα UPS, τα ηλεκτρονικά ballast, τους λαμπτήρες εκκένωσης, τα τροφοδοτικά των υπολογιστών, τους επαγωγικούς φούρνους κ.λπ.

Tο παρακάτω βίντεο αποτελεί μάθημα σχετικά με την εμφάνιση αρμονικών στο ρεύμα. Στο μάθημα αυτό αναλύονται:

  • τι είναι οι αρμονικές του ρεύματος
  • πως δημιουργούνται
  • γιατί μας ενδιαφέρουν
  • πως αντιμετωπίζονται

subs