Οικονομική σειρά "Έξυπνων" αναλυτών ποιότητας ισχύος με οπτική θύρα ανάγνωσης (modular) της Carlo Gavazzi
Νέα υλικά

Οικονομική σειρά «Έξυπνων» αναλυτών ποιότητας ισχύος με οπτική θύρα ανάγνωσης (modular) της Carlo Gavazzi

Οικονομική σειρά "Έξυπνων" αναλυτών ποιότητας ισχύος με οπτική θύρα ανάγνωσης (modular) της Carlo Gavazzi
WM20-96

Η οικονομική έκδοση των “έξυπνων” αναλυτών ηλεκτρικής ενέργειας, με προηγμένο ενσωματωμένο σύστημα διαμόρφωσης, LCD οθόνη δεδομένων και εμπρόσθιο οπτικό σύστημα επικοινωνίας.

Χαρακτηριστικά

 • Ακρίβεια μετρήσεων ± 0.2 % RDG (ένταση/τάση).
 • Εμπρόσθια διάσταση: 96  x96 mm.
 • Ένδειξη στιγμιαίων μεταβλητών με 3 x 4 DGT.
 • Ένδειξη Ενέργειας με 10 DGT.
 • Μεταβλητές συστήματος: VLL, VLN, A, VA, W, var, συν φ, Hz, υπολογισμό έντασης ουδετέρου, διαδοχή φάσεων.
 • Μεταβλητές φάσεων: VLL, VLN, AL, VA, W, var, συν φ, THD VLL, THD VLN, THD A
 • Αρμονικές (THD) έντασης και τάσης μέχρι την 32η.
 • Ολική/μερική μέτρηση εισαγόμενης/εξαγόμενης ενέργειας (kWh και kvarh). [Η μερική μέτρηση (partial) γίνεται μέσω της σειριακής επικοινωνίας].
 • Μετρητής ωρών λειτουργίας φορτίων (8+2 DGT).
 • Οπτική θύρα επικοινωνίας για προγραμματισμό και διάβασμα δεδομένων.
 • Δυνατότητα μέχρι 2 Module σαν μονάδες εξόδου και επικοινωνίας RS232 / RS485 Πρωτόκολλο επικοινωνίας: Modbus RTU, Modbus YCP/IP, BACnet IP, BACnet MS/TP, Profibus DP v0.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ