Μηχανική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμων
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Μηχανική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμων

Μηχανική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμωνΥπάρχουν εφαρμογές, για παράδειγμα με 2 ηλεκτρικούς κινητήρες, όπου απαιτείται η λειτουργία μόνο τους ενός κινητήρα και απαγορεύεται η ταυτόχρονη λειτουργία και των δύο. Σε αυτή την περίπτωση, για να προστατεύσουμε τους κινητήρες και την εγκατάσταση, τους »μανδαλώνουμε». Κλειδώνουμε δηλαδή τη δυνατότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης και των δύο κινητήρων. Η μανδάλωση δύο ηλεκτρικών κινητήρων (ή δύο ηλεκτρονόμων) μπορεί να γίνει με δύο τρόπους.

Α’ τρόπος: Ηλεκτρικά. Η ηλεκτρική μανδάλωση, υλοποιείται στο βοηθητικό κύκλωμα του αυτοματισμού. Κατά την ηλεκτρική μανδάλωση, χρησιμοποιούμε δύο επαφές κανονικά κλειστές (Ν.C) οι οποίες καλωδιώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε, όταν ενεργοποιηθεί ο ένας ηλεκτρονόμος, να αποκόπτεται η παροχή (άρα και η δυνατότητα ενεργοποίησης) του δεύτερου ηλεκτρονόμου. Οι επαφές αυτές, συνήθως, έχουν αρίθμηση 21-22.

Μηχανική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμων

Β’ τρόπος: Μηχανικά. Η μηχανική μανδάλωση, υλοποιείται με τη βοήθεια μηχανικών εξαρτημάτων και »κλειδώνει» τη δυνατότητα ταυτόχρονης όπλισης των δύο ηλεκτρονόμων. Τα (ειδικά) εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται, τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε όταν ενεργοποιηθεί ο πρώτος ηλεκτρονόμος, να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί ο δεύτερος.

Στο παρακάτω βίντεο, βλέπουμε τι εξαρτήματα χρειάζονται και πως τοποθετούνται, για να έχουμε μηχανική μανδάλωση δύο ηλεκτρονόμων.

subs