Μετασχηματιστές απομόνωσης σε εφαρμογές με UPS
Τεχνικά άρθρα

Μετασχηματιστές απομόνωσης σε εφαρμογές με UPS

Μετασχηματιστές απομόνωσης σε εφαρμογές με UPSΗ ορθή επιλογή και εγκατάσταση μετασχηματιστών σε εφαρμογές UPS, αποτελεί μία σημαντική απόφαση με οφέλη στη λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλειας της εγκατάστασης.

Ειδικότερα, με την εγκατάσταση πιστοποιημένων μετασχηματιστών απομόνωσης σε UPS, εξασφαλίζονται τα παρακάτω:

  • Προσαρμόζεται η τάση τροφοδοσίας στα απαιτούμενα επίπεδα. Αυτό συμβαίνει όταν η τάση τροφοδοσίας του UPS είναι διαφορετική από τα 3Χ400V (είσοδος) ή όταν το φορτίο που τροφοδοτεί, λειτουργεί σε διαφορετική τάση από αυτή της εξόδου του UPS.
  • Διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής προστασία του εξοπλισμού έναντι σφάλματος απώλειας ουδετέρου. Η λειτουργία του UPS προϋποθέτει την ύπαρξη ουδετέρου στην τροφοδοσία του. Ο μετασχηματιστής δημιουργεί το ουδέτερο όταν δεν το διαθέτει η πηγή. Στις περιπτώσεις που η πηγή διαθέτει ουδέτερο, η εγκατάσταση μετασχηματιστή απομόνωσης, διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του UPS και του φορτίου που τροφοδοτεί, στην περίπτωση σφάλματος απώλειας ουδετέρου από την εγκατάσταση.
  • Ομαλοποιείται η λειτουργία των φορτίων της εγκατάστασης έναντι αρμονικών. Όταν ο μετασχηματιστής τοποθετείται στην είσοδο του UPS, φιλτράρει τις αρμονικές που παράγονται από το UPS προς την εγκατάσταση. Όταν ο μετασχηματιστής τοποθετείται στην έξοδο του UPS, φιλτράρει τις αρμονικές που δέχεται το UPS από το τροφοτούμενο φορτίο.
  • Επιτυγχάνεται μέγιστη ασφάλεια λόγω της εφαρμογής γαλβανικής απομόνωσης του μετασχηματιστή, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Απαραίτητη προϋπόθεση μέγιστης ασφάλειας είναι η επιλογή και εγκατάσταση πιστοποιημένου μετασχηματιστή βάσει των διεθνών προτύπων EN/IEC 61558-2-4, EN/IEC 61558-2-6 και EN/IEC 61558-2-15.
  • Ελαχιστοποιούνται οι ενεργειακές απώλειες. Ιδιαίτερα τα τεχνολογικά εξελιγμένα σύγχρονα UPS φέρουν υψηλό συντελεστή απόδοσης, ο οποίος – όμως – επιβαρύνεται με την εγκατάσταση ενός μετασχηματιστή. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ο μετασχηματιστής απομόνωσης να φέρει τις μικρότερες δυνατές ενεργειακές απώλειες, κάτι το οποίο εξασφαλίζεται μόνο με την επιλογή και εγκατάσταση πιστοποιημένων μετασχηματιστών.

Η επιλογή και τοποθέτηση πιστοποιημένων μετασχηματιστών σε εγκαταστάσεις UPS διασφαλίζει την επίτευξη του μέγιστου οφέλους στις παραπάνω περιπτώσεις.

πηγή: emmis.gr