Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA
Νέα Υ.Δ.Ε.

Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA

Σκοπός της μέτρησης είναι η διαπίστωση της σωστής σύνδεσης όλων των μεταλλικών μερών με το ηλεκτρόδιο γείωσης της εγκατάστασης όπως προδιαγράφεται στο άρθρο 612.2 του ΕΛΟΤ HD 384.

Με τον όρο μεταλλικά μέρη εννοούμε τόσο τις ηλεκτρικές συσκευές αλλά και τις μη ηλεκτρικές π.χ. σωλήνες νερού, θερμαντικά σώματα κ.λπ.. Θυμίζουμε ότι οι ηλεκτρικές συσκευές με μη μεταλλικό περίβλημα π.χ. συσκευή τηλεόρασης δεν απαιτείται να γειώνονται.

Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA
Το όργανο EurotestXA

Αντιστάθμιση της αντίστασης των καλωδίων μέτρησης (Calibration)

  • Επιλέγουμε τη λειτουργία LEADS CALIBRATION
  • Επιλέγουμε τα δύο από τα τρία καλώδια που θα αντισταθμίσουμε π.χ. N και PE
  • Βραχυκυκλώνουμε τα κροκοδειλάκια στα καλώδια N και PE
  • Πατάμε το πλήκτρο TEST για να ξεκινήσει η αντιστάθμιση
Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA
Οθόνη για την αντιστάθμιση της αντίστασης των καλωδίων μέτρησης (πηγή: METREL)

Ορίζουμε την αποδεκτή τιμή (Limit)

Το όργανο μάς επιτρέπει να ορίσουμε την αποδεκτή τιμής της αντίστασης που θα μετρήσουμε από 0,1 Ω έως 20,0 Ω. Ορίζουμε Rlimit = 1,0 Ω.

Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA
Οθόνη για τον ορισμό της αποδεκτής τιμής της αντίστασης (πηγή: METREL)

Προετοιμασία οργάνου

  • Επιλέγουμε τη λειτουργία CONTINUITY
  • Ορίζουμε την επιλογή R200mA (N-PE)
  • Αποσυνδέουμε την εγκατάσταση από την τάση λειτουργίας
  • Συνδέουμε τα καλώδια στα δύο σημεία που θα μετρήσουμε τη συνέχεια τους, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα
Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA
Σύνδεση οργάνου (πηγή: METREL)

Ξεκινάμε τη μέτρηση

  • Πατάμε το πλήκτρο TEST για να ξεκινήσει η μέτρηση
  • Αν η μέτρηση είναι μικρότερη της Rlimit η μέτρηση είναι αποδεκτή. Στην οθόνη εμφανίζεται το metrel_check_icon
  • Αν η μέτρηση είναι μεγαλύτερη της Rlimit η μέτρηση δεν είναι αποδεκτή. Στην οθόνη εμφανίζεται το metrel_fail_icon
  • Προαιρετικά με το πλήκτρο metrel_save_icon αποθηκεύουμε τη μέτρηση.
Μέτρηση συνέχειας με το όργανο EurotestXA
Mετρούμενα μεγέθη (πηγή: METREL)

Για μια ποιο ολοκληρωμένη εικόνα διαβάστε και τα άρθρα:

Οδηγίες για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων: Μέτρηση συνέχειας

Οδηγίες χρήσεως για το MI 3105 EurotestXA_ Ελληνικά

Όργανο ελέγχου, μέτρησης και πιστοποίησης εγκατάστασης Eurotest XA της METREL

πηγή: ti-soft 

Loading Facebook Comments ...