Λειτουργία μετατροπέα τάσεως (inverter) DC σε AC
Βίντεοπαρουσιάσεις

Λειτουργία μετατροπέα τάσεως (inverter) DC σε AC

Οι μετατροπείς συνεχής σε εναλλασσόμενη τάση χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στους Μετατροπείς Τετραγώνου, στους Μετατροπείς Τροποποιημένου Ημίτονου και στους Μετατροπείς Καθαρού Ημίτονου. Η διαφορά έχει να κάνει με την μορφή που έχει η εναλλασσόμενη τάση στην έξοδο του μετατροπέα.

Λειτουργία μετατροπέα τάσεως (inverter) DC σε AC

Οι μετατροπείς καθαρού ημίτονου, όπως φανερώνει και οι ονομασία τους παράγουν στην έξοδο καθαρό ημίτονο των 50 Hz (όπως και του του δικτύου της ΔΕΗ που τροφοδοτεί τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις). Είναι ανώτεροι από τους άλλους δύο τύπους, ενώ έχουν κατασκευή γενικά ποιο περίπλοκη αλλά ταυτόχρονα καλύτερη ποιότητα τάσης εξόδου.

Στο παρακάτω βίντεο βλέπουμε, πως λειτουργεί βήμα βήμα και με απλά λόγια ένας μετατροπέας τάσης καθαρού ημίτονου.