Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino
ARDUINO

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε πως μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα απλό PLC, το οποίο θα μπορεί να προγραμματιστεί σε γλώσσα LADDER με την χρήση του Arduino. Οι εντολές σε γλώσσα LADDER που θα μπορεί να προγραμματιστεί και να επεξεργαστεί αυτό το PLC είναι: LD,LDI,AND,ANI,OR,ORI,OUT.

Για τις μονάδες Εισόδου και Εξόδου στην κατασκευή, θα χρησιμοποιήσουμε optocouplers και ρελέ. Ως Είσοδο στο PLC θα χρησιμοποιήσουμε τάση 24DC και στην Έξοδο ρελέ. Στην παρακάτω εικόνα, φαίνονται οι διαφορές στην δομή μεταξύ ενός κανονικού PLC και της κατασκευής με Arduino:

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

 

Υλικά που θα χρειαστούμε για την κατασκευή του απλού PLC:

 1. Optocoupler TLP521
 2. Ρελέ πλακέτας στα 5V
 3. Arduino UNO
 4. Τροφοδοτικό στα 24VDC
 5. Τροφοδοτικό στα 9VDC για την τροφοδοσία του Arduino
 6. Διακόπτες – μπουτόν

Για την κατασκευή των μονάδων εισόδου:

 1. Αντίσταση 3,3kΩ
 2. Αντίσταση 10kΩ
 3. Optocoupler TLP521

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

 

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

 

Για την κατασκευή των μονάδων εξόδου:

 1. Αντίσταση 560Ω
 2. Optocoupler TLP521
 3. 5V Active Low Dual Channel Relay Board Module

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

 

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

 

Καλωδίωση των υλικών

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

 

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

 

Μετατροπή του προγράμματος για PLC από γλώσσα LADDER σε πρόγραμμα για Arduino

Υπάρχουν τρεις κύκλοι λειτουργίας σε ένα PLC

 1. Διεργασία εισόδου
 2. Εκτέλεση προγράμματος
 3. Διεργασία εξόδου

 

Πρόγραμμα σε γλώσσα LADDER για το PLC

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

Οι παραπάνω εντολές σε γλώσσα LADDER είναι για το Allen Bradley MicroLogix 1000 PLC

 

Μετατροπή του προγράμματος LADDER σε πρόγραμμα για Arduino

Α. Για τις διεργασίες Εισόδου

Χρησιμοποιήστε τον κώδικα: digitalRead(pin)

Παράδειγμα: i00 = digitalRead(i00pin)

 

Β. Εκτέλεση προγράμματος 

Κατασκευή απλού PLC με την χρήση του Arduino

 

Γ. Διεργασία Εξόδου

Χρησιμοποιήστε τον κώδικα: digitalWrite(pin, value)

Παράδειγμα: digitalWrite(o00pin, o00)

 

Για να κατεβάσετε τα αρχεία της κατασκευής:
1. PLC LADDER πρόγραμμα για το MicroLogix 1000, κάντε κλικ εδώ
2. Για το Arduino project, κάντε κλικ εδώ

Ο κώδικας για το Arduino:
//Input/Output Pin
const int i00pin = 2; //Connect to Push Button
const int i01pin = 3; //Connect to Push Button
const int i02pin = 4; //Connect to Push Button
const int o00pin = 8; //Connect to Relay
const int o01pin = 9;//Connect to Relay

//Variable Name for Input/Output
boolean i00;
boolean i01;
boolean i02;
boolean o00;
boolean o01;

void setup() {
//Input Pin Setup
pinMode(i00pin, INPUT);
pinMode(i01pin, INPUT);
pinMode(i02pin, INPUT);

//Output Pin Setup
pinMode(o00pin, OUTPUT);
pinMode(o01pin, OUTPUT);
}

void loop()
{
//The duty cycle of PLC http://program-plc.blogspot.com/2010/02/scan-time-of-plc.html

//1.Input processing
i00 = digitalRead(i00pin);
i01 = digitalRead(i01pin);
i02 = digitalRead(i02pin);
o00 = digitalRead(o00pin);
o01 = digitalRead(o01pin);

//2.Program execution
//(I:0/0 OR O:0/0 ) AND NOT I:0/2
if ((i00 || o00) && !i02) {
o00 = true;
}else {
o00 = false;
}

//((O:0/0 AND I:0/1 ) OR O:0/1) AND NOT I:0/2
if (((o00 && i01) || o01) && !i02) {
o01 = true;
}else {
o01 = false;
}

//3.Output processing
digitalWrite(o00pin, o00);
digitalWrite(o01pin, o01);
}

 

H κατασκευή σε λειτουργία

πηγή: program-plc.blogspot.gr