Θέση και συνδεσμολογία Διαφορικού Διακόπτη Ρεύματος σε πίνακα διανομής
Τεχνικά άρθρα

Θέση και συνδεσμολογία Διαφορικού Διακόπτη Ρεύματος σε πίνακα διανομής

Θέση και συνδεσμολογία Διαφορικού Διακόπτη Ρεύματος σε πίνακα διανομής

Ο ΔΔΡ πρέπει να συνδέεται ιεραρχικά:
Γενικός Διακόπτης => Γενική Ασφάλεια (ή Ασφάλειες) => ΔΔΡ
Κατά τη συνδεσμολογία του ΔΔΡ ακολουθείται το τρίπτυχο: ΔΙΑΚΟΠΤΩ – ΑΣΦΑΛΙΖΩ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ (ή ΔΑΠ)

Τεχνική ανάλυση από τον Αντώνη Σαλευρή σχετικά με τη θέση και την συνδεσμολογία του Διαφορικού Διακόπτη Ρεύματος σε πίνακα διανομής. Το άρθρο έχει δημοσιευθεί στην εφημερίδα Ο Εγκαταστάτης (Φ. 921)

Θέση και συνδεσμολογία Διαφορικού Διακόπτη Ρεύματος σε πίνακα διανομής by hlektrologiagr