Ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχών
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχών

Ενοποίηση ή διαχωρισμός παροχώνΓια την ενοποίηση ή διαχωρισμό παροχών, λόγω τροποποίησης της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης του ακινήτου) να απευθυνθεί με αίτηση του στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης.

Συγκεκριμένα απαιτείται :

  • Αδειούχος ιδιώτης ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης να διαρρυθμίσει κατάλληλα την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου
  • Να υποβληθεί σχετική αίτηση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
  • Να υποβληθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μαζί με την αίτηση, νέα ΥΔΕ (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου) όπου θα αναφέρονται οι αλλαγές στην εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου (δυο ή περισσότερες ΥΔΕ σε περίπτωση διαχωρισμού)
  • Σχετικό έγγραφο από τον αρμόδιο Δήμο με τα νέα τετραγωνικά μέτρα μετά το διαχωρισμό ή την ενοποίηση

Στη σελίδα της Π.Ο.ΣΕ.Η υπάρχει η εγκύκλιος από το ΔΕΔΗΕ η οποία διευκρινίζει τι γίνεται στην περίπτωση όπου έχουμε διαχωρισμό μιας παροχής. Στο έγγραφο αναφέρεται τι γίνεται με την παλιά και την νέα πλέον παροχή, καθώς επίσης και τα έγγραφα που απαιτούνται. Δείτε την εγκύκλιο κάνοντας κλικ εδώ.

Loading Facebook Comments ...