Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών με τεχνολογία ADF Power Tuning
Νέα υλικά

Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών με τεχνολογία ADF Power Tuning

Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών με τεχνολογία ADF Power TuningΗ λειτουργία τους βασίζεται στη μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθών του δικτύου και στην εξάλειψη των διαταραχών με κατάλληλες ενέργειες. Αυτό πραγματοποιείται με επεξεργασία σήματος υψηλής ακρίβειας και εξελιγμένες μορφές αυτομάτου ελέγχου με χρήση μικροεπεξεργαστών. Με τη συνεχή μέτρηση των χαρακτηριστικών μεγεθών του δικτύου και την έγχυση του κατάλληλου ρεύματος αντιστάθμισης τη σωστή χρονική στιγμή, επιτυγχάνεται η ακριβέστερη και αποτελεσματικότερη λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα ποιότητας ισχύος.

Με την τεχνολογία αιχμής ADF Power Tuning, τα ενεργά φίλτρα αρμονικών της COMSYS:

  • μειώνουν τις ενεργειακές απώλειες (που συνεπάγονται οι αρμονικές)
  • προστατεύουν τον εξοπλισμό από την καταπόνηση και τη μακροχρόνια φθορά
  • διασφαλίζουν την παραγωγή από απρόβλεπτες διακοπές λειτουργίας.

Τα ενεργά φίλτρα αρμονικών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία, ναυτιλία, σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, ΑΠΕ, ξενοδοχειακά συγκροτήματα και κτίρια γραφείων.

Η COMSYS AB εξειδικεύεται αποκλειστικά στην κατασκευή ενεργών φίλτρων αρμονικών, έχει διεθνή παρουσία σε 35 χώρες και είναι η μοναδική εταιρία στον κόσμο που κατασκευάζει ενεργά φίλτρα με χρήση της τεχνολογίας αιχμής ADF Power Tuning. Στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, FYROM και Αλβανία, την αποκλειστική διάθεση έχει η EMMIS A.B.E.E.

Ενεργά Φίλτρα Αρμονικών με τεχνολογία ADF Power Tuning by EMMIS

Η EMMIS ΑΒΕΕ ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Σουηδικό οίκο COMSYS AB για την αποκλειστική προώθηση, διανομή και πώληση ενεργών φίλτρων αρμονικών στην Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Σκόπια και Αλβανία.