Εισαγωγή στο Profibus
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στο Profibus

Εισαγωγή στο Profibus
To Profibus (PROcess FIeld BUS) είναι ένα διεθνές και ευρέως αποδεκτό στάνταρ, το οποίο συναντάται συνήθως σε μεγάλου μεγέθους βιομηχανίες. Είναι ανοικτό πρωτόκολλο, και ανεξάρτητο κατασκευαστή καθώς εμπίπτει στο OSI model. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές επικοινωνούν μεταξύ τους εύκολα και αποδοτικά. Οριστικοποιήθηκε σαν στάνταρ στη Γερμανία ως το DIN-19245 και αργότερα υπό το European National Standard EN 50170. H ανάπτυξη του ξεκίνησε από την BMFT (Γερμανικό Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας) το 1989, σε συνεργασία με έναν μεγάλο αριθμό αυτοκινητοβιομηχανιών. Βασίζεται επίσης στο standard ΕΙΑ-485 και υποστηρίζεται από τον Profibus Trade Organization (www.profibus.com).

To Profibus υποστηρίζει μέχρι και 127 κόμβους με μέγιστη απόσταση από άκρο σε άκρο τα 27km κάνοντας χρήση οπτικών ινών και αναμεταδοτών (repeater). Τα πακέτα μηνυμάτων έχουν μήκος 244 bytes/κόμβο συν 12 bytes overhead, συνολικά δηλαδή 256 bytes και στηρίζονται στην τεχνική polling-token passing. To Profibus βασίζεται και αυτό στην αρχιτεκτονική Master-Active/Slave-Passive ως εξής:

  • Οι συσκευές Master ελέγχουν το bus όταν και όποτε τους παραχωρείται το δικαίωμα. Σε αυτήν την κατάσταση μεταφέρουν τα μηνύματα χωρίς να προηγηθεί απομακρυσμένο αίτημα.
  • Οι συσκευές Slave είναι περιφερειακές συσκευές όπως λ.χ. αισθητήρες, μετατροπείς κλπ. Επιτρέπεται μόνο να αναγνωρίσουν (ackowledge) τη λήψη μηνυμάτων ή να αποστείλουν μήνυμα κατόπιν αιτήματος της Master.

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες συστημάτων Profibus α) Profibus DP (distributed peripheral) το οποίο επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών Master συσκευών με τις συσκευές Slave να αντιστοιχούν σε καθένα από αυτές. Αυτό σημαίνει πως παρότι όλες οι συσκευές Master έχουν πρόσβαση σε όλες τις Slave, μόνο η κύρια Master (στην οποία αντιστοιχεί η εκάστοτε Slave) έχει τη δυνατότητα να εγγράψει δεδομένα σε αυτή. β) Profibus FMS (Fielbus Message Specification) το οποίο κάνει χρήση ενός peer-to-peer format και επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των Master με γενικό σύνολο 127 συσκευών πάνω στο bus. Σημείωση πως στο FMS είναι δυνατόν και οι 127 συσκευές να είναι Μaster. γ) Profibus PA, το οποίο αποτελεί νεότερη γενιά του DP στην οποία τα επίπεδα της τάσης και έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερα ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ενδογενούς ασφάλειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων (Class I, division II).

Tο παρακάτω βίντεο αποτελεί εισαγωγικό μάθημα σχετικά με το σύστημα Profibus DP.

subs