Εισαγωγή στα VFD (Variable Frequency Drives)
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στους μετατροπείς συχνότητας (VFD-Variable Frequency Drives)

Εισαγωγή στους μετατροπείς συχνότητας (VFD-Variable Frequency Drives)

Τον μετατροπέα συχνότητας μπορούμε να τον συναντήσουμε και με άλλα ονόματα όπως  VSD (Variable Speed Drive), VFD (Variable Frequency Drive) ή απλά Drive. Ο μετατροπέας περιλαμβάνει 2 μέρη, το ένα το οποίο μετατρέπει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές και το 2ο μέρος μετατρέπει το συνεχές ρεύμα ξανά σε εναλλασσόμενο, αλλά πλέον με μεταβλητή συχνότητα. Με τον έλεγχο της συχνότητας, ο μετατροπέας ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα.

Tο παρακάτω βίντεο αποτελεί εισαγωγικό μάθημα σχετικά με τα VFD’s (Variable Frequency Drives). Στο μάθημα αυτό αναλύονται:

  • ο τρόπος λειτουργίας των 3Φ κινητήρων
  • η εσωτερική δομή και λειτουργία ενός VFD
  • οι εφαρμογές των VFD’s

Σχόλιο: Ο τρόπος που παρουσιάζονται τα αντικείμενα είναι πλήρως κατανοητός, σχεδόν απλοποιημένος, ενώ υπάρχουν αρκετά γραφικά που βοηθούν στην πλήρη κατανόηση του αντικειμένου.

subs 

Loading Facebook Comments ...