Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλες
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλες

Εισαγωγή στις βασικές λογικές πύλεςΜία λογική πύλη είναι ηλεκτρονικό κύκλωμα το οποίο πραγματοποιεί μία λογική πράξη στις εισόδους της και παράγει μία έξοδο. Οι λογικές πύλες έχουν δημιουργηθεί για να δουλεύουν στο δυαδικό σύστημα. Στα ηλεκτρονικά κυκλώματα ως λογικό 0 θεωρείται η τάση εκείνη η οποία είναι κάτω από ένα κατώφλι που έχουν ορίσει οι κατασκευαστές της λογικής πύλης (πχ 0,5V). Αντίστοιχα το λογικό 1 αντιστοιχεί σε τάση η οποία υπερβαίνει κάποια τάση (συνήθως 5V αλλά οι τελευταίες τεχνολογίες έχουν καταφέρει να μειώσουν την τάση αυτή). Με άλλα λόγια το λογικό 0 αντιστοιχεί στην τάση γείωσης και το λογικό 1 σε τάση τροφοδοσίας. Υπάρχουν διάφορες τεχνολογίες κατασκευής πυλών, όπως η CMOS.

Βασικές λογικές πύλες

base_logic_gates

Η γνώση των λειτουργιών των βασικών λογικών πυλών, είναι απαραίτητη για την ενασχόληση με τον ψηφιακό αυτοματισμό, τα PLC.

Το παρακάτω βίντεο αποτελεί εισαγωγική παρουσίαση στις βασικές λογικές πύλες. Στο βίντεο αναλύονται:

  • Εισαγωγή: ποιες είναι οι βασικές λογικές πύλες (σύμβολα, λογικές εξισώσεις)
  • Θεωρία: θεωρία των βασικών λογικών πυλών (λογικές εξισώσεις και πίνακες αληθείας για κάθε πύλη)
  • Πείραμα: συνδεσμολογίες λογικών πυλών και έλεγχος των πινάκων αληθείας τους σε πλακέτα breadboard
  • Στην πράξη: πρακτικές εφαρμογές των λογικών πυλών

subs

 

Loading Facebook Comments ...