Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στα θερμικά προστασίας ηλεκτρικών κινητήρων

Εισαγωγή στα θερμικά προστασίας ηλεκτρικών κινητήρωνΤα θερμικά είναι διατάξεις που προστατεύουν έναν ηλεκτροκινητήρα από υπερφόρτιση. Υπερφόρτιση μπορεί να δημιουργηθεί όταν

  • η ισχύς του φορτιού του κινητήρα είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική του ισχύ
  • όταν ο κινητήρας τροφοδοτείται μονό από τις δυο φάσεις όταν είναι τριφασικός
  • όταν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας είναι μικρότερη από την ονομαστική
  • όταν ο άξονας του κινητήρα είναι μπλοκαρισμένος

Tο παρακάτω βίντεο αποτελεί εισαγωγικό μάθημα σχετικά με τα θερμικά προστασίας ηλεκτρικών κινητήρων. Στο μάθημα αυτό αναλύονται:

  • τα είδη των θερμικών (με διμεταλλικό έλασμα και στερεάς κατάστασης)
  • δομή και λειτουργία
  • συνδεσμολογίες
  • κλάσσεις θερμικών
  • καμπύλες ρύθμισης και ενεργοποίησης (από ψυχρή και θερμή κατάσταση)

subs