Εισαγωγή στα θερμικά προστασίας ηλεκτρικών κινητήρων
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Εισαγωγή στα θερμικά προστασίας ηλεκτρικών κινητήρων

Εισαγωγή στα θερμικά προστασίας ηλεκτρικών κινητήρωνΤα θερμικά είναι διατάξεις που προστατεύουν έναν ηλεκτροκινητήρα από υπερφόρτιση. Υπερφόρτιση μπορεί να δημιουργηθεί όταν

  • η ισχύς του φορτιού του κινητήρα είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική του ισχύ
  • όταν ο κινητήρας τροφοδοτείται μονό από τις δυο φάσεις όταν είναι τριφασικός
  • όταν η τάση του δικτύου τροφοδοσίας είναι μικρότερη από την ονομαστική
  • όταν ο άξονας του κινητήρα είναι μπλοκαρισμένος

Tο παρακάτω βίντεο αποτελεί εισαγωγικό μάθημα σχετικά με τα θερμικά προστασίας ηλεκτρικών κινητήρων. Στο μάθημα αυτό αναλύονται:

  • τα είδη των θερμικών (με διμεταλλικό έλασμα και στερεάς κατάστασης)
  • δομή και λειτουργία
  • συνδεσμολογίες
  • κλάσσεις θερμικών
  • καμπύλες ρύθμισης και ενεργοποίησης (από ψυχρή και θερμή κατάσταση)

subs