Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Εκτίμησης Μετρήσεων Πρωτοκόλλων Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Επικαιρότητα Νέα Υ.Δ.Ε.

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Εκτίμησης Μετρήσεων Πρωτοκόλλων Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Ένα νέο βιβλίο παρουσιάζεται στο τεχνικό κοινό από τις Εκδόσεις “Τεκδοτική – ΣΕΛΚΑ 4Μ” με θέμα «Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Εκτίμησης Μετρήσεων Πρωτοκόλλων Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του Αντωνίου Σαλευρή, Ηλεκτρονικού Μηχανικού BSc, Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Τ.Ε., Πτυχιούχου Μηχανικού Αυτοματισμού Τ.Ε.

Το βιβλίο, στο κύριο μέρος, του καλύπτει την μεθοδολογία των μετρήσεων του πεδίου «3. Μετρήσεις» των πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ καθώς και τις εκτιμήσεις – συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτές.

Μέσα από τις 285 πλήρως έγχρωμες σελίδες του (μεγέθους Α5) καλύπτονται:
– Πληροφορίες για τον έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τα πρότυπα κατά ΕΛΟΤ.

– Συστήματα τροφοδότησης δικτύου (ΤΤ – ΤΝ – ΙΤ).

– Αναλυτικές διαδικασίες και μεθοδολογίες μετρήσεων σύμφωνα με το μέρος  «3. Μετρήσεις» των πρωτοκόλλων ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 – KEHE.

– Το θεωρητικό πλαίσιο των μετρήσεων και η σκοπιμότητά τους.

– Συμπεράσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις για την αξιολόγηση της ποιότητας και την ασφάλεια της Ηλεκτρικής Εγκατάστασης.

– Σύγχρονες μέθοδοι μετρήσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά ΕΛΟΤ/IEC/CENELEC πρότυπα.

– Παραδείγματα συμπλήρωσης των πεδίων του μέρους «3. Μετρήσεις» των πρωτοκόλλων ελέγχου.

– Μεθοδολογία μέτρησης ή υπολογισμού της πτώσης τάσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6.

– Παράρτημα 55 Πινάκων, εκτίμησης μεγεθών και μετρήσεων, σε σχέση με  τα πρωτόκολλα ελέγχου κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή ΚΕΗΕ.

Είναι ένα βιβλίο εγχειρίδιο που δίνει στον αναγνώστη, που εμπλέκεται με τον έλεγχο των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, την δυνατότητα όχι μόνο να αποκτήσει την ευχέρεια της μεθοδολογίας των μετρήσεων αλλά και να οδηγηθεί σε συμπεράσματα για την αξιολόγηση της ασφάλειας της εγκατάστασης.

Αποτελεί έναν οδηγό για τον Επαγγελματία που θέλει να γνωρίζει και να βοηθηθεί στην διαδικασία και εκτίμηση των μετρήσεων που ορίζουν τα πρωτόκολλα ελέγχου.

Η έκδοση υποστηρίζεται από τις εταιρείες:
ΑΒΒ, ΚΑΥΚΑΣ, Kafkas Institute of Training and Development, SKT-Testing,TUV- Hellas, ΕΛΕΜΚΟ, TiSoft, ΚΕΚ Ergoway, Κουβίδης ΑΒΕΕ, Petrogen (Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ), Pan Lift και την Μηνιαία εφημερίδα των Εργολάβων Ηλεκτρολόγων της Ελλάδας «Ο Εγκαταστάτης».

Εκδόσεις “Τeκδοτική – ΣΕΛΚΑ 4Μ”, ISBN: 978-960-8257-75-7

ΤΕΚΔΟΤΙΚΗ – ΣΕΛΚΑ 4Μ ΕΠΕ Τζωρτζ 20-22 (Πλ. Κάνιγγος), 106 82, Αθήνα, Τηλ. 210-3838417, 210-3838386, e-mail: tekdotiki@ath.forthnet.gr, http://www.tekdotiki.gr/

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Εκτίμησης Μετρήσεων Πρωτοκόλλων
Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
by hlektrologiagr

Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας και Εκτίμησης Μετρήσεων Πρωτοκόλλων Ελέγχου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Loading Facebook Comments ...