Διακρίβωση και ρύθμιση των Oργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
Όργανα μετρήσεων

Διακρίβωση και ρύθμιση των Oργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Διακρίβωση και ρύθμιση των Oργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Τα μετρητικά όργανα κατά τη διάρκεια της χρήσης τους υφίστανται μεταβολή των μετρολογικών τους χαρακτηριστικών που μπορεί να οφείλεται είτε στις καταπονήσεις  που υποβάλλονται, είτε στη χρήση τους σε «δύσκολες» περιβαλλοντικές συνθήκες είτε, ακόμα, και στις φυσιολογικές φθορές στην πορεία του χρόνου.

Για το λόγο αυτό συνιστάται ο περιοδικός έλεγχος και επαναδιακρίβωση σε τακτά χρονικά διαστήματα που προσδιορίζονται είτε από τις απαιτήσεις του εκάστοτε φορέα/ επιχείρησης είτε από τον κατασκευαστή.

Η εταιρεία μας , ήδη πιστοποιημένη κατά ISO 9001 από το 2006 για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της στην Εμπορία και τεχνική  υποστήριξη ηλεκτρονικών οργάνων μέτρησης, επέκτεινε την πιστοποίηση της από την QMS CERΤ και στην διακρίβωση και ρύθμιση των Oργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του  Οίκου METREL, Σλοβενίας αλλά και όλων των οίκων κατασκευής.  Τα ανωτέρω όργανα διακριβώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της METREL  η οποία είναι  διαπιστευμένη κατά ISO/IEC 17025:2005  και ο μετρητικός  εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από την εταιρεία μας για τη διακρίβωση  ιχνηλατείται σε διεθνή πρότυπο εξοπλισμό.

Το πιστοποιητικό διακρίβωσης που εκδίδεται είναι αναλυτικό και αναφέρει τα ακόλουθα:

  • Όνομα και η Διεύθυνση της Εταιρείας.
  • Περιγραφή του Οργάνου, τον αριθμός ταυτοποίησης / σειράς  και τον αριθμό του πιστοποιητικού.
  •  Ημερομηνία παραλαβής του Οργάνου και ημερομηνία διακρίβωσης του.
  •  Πρότυπες συσκευές και ιχνηλασιμότητα των προτύπων συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν σε Εθνικά Πρότυπα.
  •  Παράμετροι που διακριβώθηκαν.
  •  Ενδείξεις της πρότυπης συσκευής και ενδείξεις του υπό διακρίβωση Οργάνου.
  •  Απόκλιση των ενδείξεων του υπό διακρίβωση Οργάνου σε σχέση με τη πρότυπη συσκευή.
  • Αβεβαιότητα των μετρήσεων.

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, απευθυνθείτε στην  SKT TESTING

Διακρίβωση και ρύθμιση των Oργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Διακρίβωση και ρύθμιση των Oργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Διακρίβωση και ρύθμιση των Oργάνων Πιστοποίησης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων