Γείωση με μεταλλική πλάκα
Τεχνικά άρθρα

Γείωση με μεταλλική πλάκα

Γείωση με μεταλλική πλάκαΑκούγονται διαφορετικές απόψεις για το μέγεθος και τη θέση της μεταλλικής πλάκας όταν αυτή χρησιμοποιείται ως ηλεκτρόδιο γείωσης. Άλλοι διαφωνούν ως προς τη θέση της πλάκας (οριζόντια ή κατακόρυφη) και άλλοι ως προς τις διαστάσεις της. Ποια πρέπει να είναι η θέση και ποιες οι διαστάσεις της;

Από πλευράς διαστάσεων η επιλογή γίνεται σύμφωνα με την επιδιωκόμενη αντίστασή της. Σ΄ όλα τα είδη τεχνητών γειώσεων η επιφάνεια επαφής με το έδαφος εξαρτάται τόσο από την επιδιωκόμενη αντίσταση όσο κι από την αγωγιμότητα του εδάφους. Υπάρχουν εδάφη που μας επιτρέπουν τη χρήση πλάκας διαστάσεων 1 x 0,5μ. (και ποτέ μικρότερης) και εδάφη στα οποία είναι δυνατή η απαίτηση 2 ή 4 ή 10 ή 50 τετραγωνικών μέτρων. Κατά συνέπεια την τελική απάντηση τη δίνει η μέτρηση της γείωσης.

Από πλευράς εδάφους, άλλη ειδική αντίσταση συναντάμε σε προσχωσιγενή εδάφη κοντά σε εκβολές ποταμιού όταν δημιουργούνται αγώγιμα στρώματα από χώμα, νερό και σάπια υλικά και άλλη σε βραχώδη εδάφη. Ακόμη και τα βραχώδη εδάφη διαφοροποιούνται ως προς την αγωγιμότητα τους ανάλογα με τη σύσταση και τις ρηγματώσεις των πετρωμάτων. Τα οποιαδήποτε βελτιωτικά του εδάφους δε φέρουν πάντοτε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ως προς τη θέση της, η μεταλλική πλάκα θα πρέπει να είναι κατακόρυφη. Οι προισχύσαντες κανονισμοί έκαναν αναφορά στην κατακόρυφη θέση. Οι νέοι κανονισμοί δεν αναφέρονται σε αυτό το θέμα. Σημειώνεται ότι όταν η πλάκα είναι κατακόρυφη το χώμα συμπιέζεται πιο αποτελεσματικά και δε δημιουργούνται κενά ως προς την επαφή της πλάκας με το έδαφος. Ωστόσο κατ΄ ανάγκη θα τηρήσουμε τους προισχύσαντες κανονισμούς μέχρι που να γίνει σχετική αναφορά στους νέους.

Τα βελτιωτικά της αγωγιμότητας έχουν αξία όταν είναι δυνατή η χρήση τους αλλά δεν μας προκαλούν πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Όταν το χώμα βρίσκεται μέσα σε λεκάνη από ασβεστόλιθο, δεν πρέπει να περιμένουμε αξιόλογα αποτελέσματα όσο κι αν βελτιώσουμε την αγωγιμότητα του.

Του καθηγητή Μιλτιάδη Κάπου

Loading Facebook Comments ...