Απόκτηση πιστοποιητικών από την ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ για τα προϊόντα BS-1638, BS-1642 και BS-1646 της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.
Νέα υλικά

Απόκτηση πιστοποιητικών από την ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ για τα προϊόντα BS-1638, BS-1642 και BS-1646 της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Απόκτηση πιστοποιητικών από την ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ για τα προϊόντα BS-1638, BS-1642 και BS-1646 της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στοχεύοντας στην ποιότητα έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια διαδικασίες παραγωγής και ελέγχου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων απόλυτα συμβατών με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εναρμόνισης (ΕΝ). Για την παραγωγή της η εταιρεία εφαρμόζει προχωρημένα συστήματα “world class manufacturing” όπως lean systems, TPM 5S κ.λ.π. που της προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης προϊόντα της διαθέτουν πιστοποιητικά από διάφορους φορείς πιστοποίησης όπως LPCB, VDS, TUV, ΕΛΚΕΠΗΥ, EVPU, καθώς και σήμα CE.

Πρόσφατα η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. απέκτησε πιστοποιητικά σταθερότητας της απόδοσης για τους πίνακες BS-1638, BS-1642 και BS-1646 από την ΕΛΚΕΠΗΥ. Πρόκειται για τρεις νέους πίνακες πυρανίχνευσης 8, 12 και 16 ζωνών αντίστοιχα με οθόνη, οι οποίοι θα δώσουν λύσεις στην αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού. Για την λειτουργία τους απαιτούνται 2 μπαταρίες Α-986 (12V/7Ah).  Όλες οι λειτουργίες και οι ενδείξεις τους είναι σύμφωνες με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 54-2 και ΕΝ-54-4.

Το Ελληνικό Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Ηλεκτρονικού Υλικού (ΕΛΚΕΠΗΥ) ιδρύθηκε το 1989 με σκοπό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της βιομηχανίας για συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων.Tα πιστοποιητικά αυτά βεβαιώνουν ότι όλες οι διατάξεις που αφορούν την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας και οι επιδόσεις που περιγράφονται στο παράρτημα ΖΑ των παραπάνω προτύπων στο πλαίσιο του συστήματος 1 εφαρμόζονται και ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις απαιτήσεις των προδιαγραφών τους. Συνεπώς τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή τους με τον κανονισμό 305/2011/ΕΕ (κανονισμός για τα δομικά προϊόντα ή CPR).

Η φιλοσοφία της OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στηρίζεται στην αντίληψη «υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικά προϊόντα τεχνολογίας αιχμής στην πιο ανταγωνιστική τιμή με πελατοκεντρικό προσανατολισμό» και με γνώμονα πάντοτε την «υψηλή ποιότητα» συνεχίζει την ανοδική πορεία της.