Απόκτηση πιστοποιητικού από τον Βρετανικό οίκο πιστοποιήσεων LPCB για τον θερμοδιαφορικό ανιχνευτή BS-660 της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.
Νέα υλικά

Απόκτηση πιστοποιητικού από τον Βρετανικό οίκο πιστοποιήσεων LPCB για τον θερμοδιαφορικό ανιχνευτή BS-660 της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.

Απόκτηση πιστοποιητικού από τον Βρετανικό οίκο πιστοποιήσεων LPCB για τον θερμοδιαφορικό ανιχνευτή BS-660 της OLYMPIA ELECTRONICS A.E.Η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. στοχεύοντας στην ποιότητα και στη  τεχνολογία αιχμής  έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθεση στην αγορά προϊόντων απόλυτα συμβατών με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και κατασκευής (ΕΝ).

Σε ότι αφορά την παραγωγική της διαδικασία η εταιρεία εφαρμόζει προχωρημένα συστήματα “world class manufacturing” όπως lean systems, TPM 5S κ.λ.π. που τις προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Επίσης προϊόντα της διαθέτουν πιστοποιητικά από διάφορα εργαστήρια όπως LPCB, VDS, TUV, ΕΛΚΕΠΗΥ, EVPU.

Πρόσφατα η OLYMPIA ELECTRONICS A.E. απέσπασε πιστοποιητικό έγκρισης προϊόντος  (Certificate of Products Approval με αριθμό έγκρισης 1010d)  για ακόμη ένα προϊόν της από το έγκριτο Βρετανικό οίκο πιστοποιήσεων LPCB, πρόκειται για τον θερμοδιαφορικό ανιχνευτή BS-660. Η πιστοποίηση αφορά τις Ευρωπαϊκές νόρμες  EN 54-5 + A1:2002.

Η εταιρεία στην ευρύτερη στρατηγική της για ποιοτική αναβάθμιση και εξωστρέφεια έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ολιστικό πρόγραμμα πιστοποίησης του συνόλου των προϊόντων της από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως.