Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα
Αυτοματισμός Βίντεοπαρουσιάσεις

Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα

Αλλαγή φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήραΓια να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής ενός τριφασικού κινητήρα, θα πρέπει να αλλάξουμε τη σύνδεση μεταξύ 2 από τις 3 φάσεις που τον τροφοδοτούν. Σε αυτό που θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι να μην ενεργοποιηθούν και οι δύο ηλεκτρονόμοι κατά τη διάρκεια της αλλαγής.

Για την αποφυγή της ταυτόχρονης ενεργοποίησης και των δύο ηλεκτρονόμων, χρησιμοποιούμε την μανδάλωση. Μανδάλωση ηλεκτρονόμων μπορεί να έχουμε είτε ηλεκτρική είτε μηχανική.

Το παρακάτω βίντεο δείχνει τη διαδικασία της αλλαγής φοράς περιστροφής τριφασικού κινητήρα. Στο βίντεο αναλύονται:

  • πως γίνεται η αλλαγή φοράς περιστροφής
  • τι γίνεται αν ενεργοποιηθούν και οι δύο ηλεκτρονόμοι
  • πως γίνεται η ηλεκτρική και μηχανική μανδάλωση των δύο ηλεκτρονόμων
  • τι υλικά απαιτούνται για τις μανδαλώσεις

subs