Αιτίες συχνής πτώσης του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ
Τεχνικά άρθρα

Αιτίες συχνής πτώσης του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ

Αιτίες συχνής πτώσης του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ Έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε ότι ένα αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ ενεργοποιείται – «πέφτει» το πλήκτρο του σε περίπτωση διαρροής (30 mA) λόγω σφάλματος μόνωσης. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις ενεργοποίησης του ρελέ σε μια Ε.Η.Ε. όπως είναι οι παρακάτω:

 1) Λανθασμένη σήμανση ρεύματος λειτουργίας του ρελέ από κατασκευαστή – κακή ποιότητα κατασκευής ρελέ

2) Σε παλαιότερα μοντέλα πλυντηρίου ρούχων : α) στη θερμαντική αντίσταση όταν αυτή δεν έχει συντηρηθεί ή αντικατασταθεί μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας ή β) στο πρόγραμμα πλύσης (κύκλος στεγνώματος) ενδέχεται να εμφανιστούν στιγμιαία ρεύματα αιχμής αρκετά για να ενεργοποιήσουν το ρελέ

3)  Σε  πλυντήριο πιάτων  ενδέχεται σε  κάποια σημεία του κύκλου πλύσης (π.χ. κύκλος στεγνώματος) να υπάρξει υπερφόρτιση

4) Σε αντλίες για συντριβάνια κήπου   όταν υπάρχουν εμπόδια στην αναρρόφηση του νερού π.χ. φυτά στην είσοδο της αντλίας

5) Σε καταψύκτες αυτόνομους ή ενσωματωμένους  σε ψυγεία κατά τη διαδικασία εκκίνησης του αντίστοιχου μοτέρ ψύξης. Το ίδιο ισχύει όταν στον καταψύκτη υπάρχει και η δυνατότητα να φτιάχνονται παγάκια.

6)  Σε ηλεκτρικές  κουβέρτες (λόγω υγρασίας στη θερμαντική αντίσταση)

7)  Λόγω υγρασίας σε εξωτερικά κουτιά διακλάδωσης – πρίζες (απαιτείται στέγνωμα και έλεγχος στα καπάκια)

8) Στη θερμαντική αντίσταση που είναι ενσωματωμένη στη βρύση του μπάνιου και λειτουργεί ως ταχυθερμοσίφωνας

9) Λόγω υγρασίας στην ηλεκτρική καλωδίωση της εγκατάστασης.

πηγή: ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΝΕΑ Υ.Δ.Ε (ΕΛΕΓΧΟΙ, ΠΡΟΤΥΠΑ & ΔΟΚΙΜΕΣ)