Αισθητήρες προστασίας ηλεκτρικών μηχανών
Βίντεοπαρουσιάσεις

Αισθητήρες προστασίας ηλεκτρικών μηχανών

Αισθητήρες προστασίας ηλεκτρικών μηχανώνΗ προστασία της περιέλιξης μια ηλεκτρικής μηχανής, παρέχεται με την προστασία της από την υπερβολική θερμοκρασία. Η υπερβολική θερμοκρασία τυλίγματος μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο τύλιγμα, μειώνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής του και μπορεί να προκαλέσει πλήρη καταστροφή της μόνωσης του τυλίγματος ή και της. Επίσης, ο χρόνος διακοπής σε πολλές εφαρμογές κινητήρα είναι απαγορευτικός και ένα καλό σύστημα παρακολούθησης είναι απαραίτητο για την ελαχιστοποίηση του κόστους που μπορεί να προκύψει.

Στο παρακάτω βίντεο, βλέπουμε είδη αισθητήρων προστασίας τυλιγμάτων (και όχι μόνο) ηλεκτρικών μηχανών, καθώς και πως τοποθετούνται.