Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;
Νέα Υ.Δ.Ε.

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;Η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι αναγκαία για τον αρχικό έλεγχο πριν την ηλεκτροδότηση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου  και τον επανέλεγχο ύστερα από σοβαρή τροποποίηση. Με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004, θα πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Για λεπτομέρειες  δείτε τους χώρους και τα διαστήματα επανέλεγχων

Αποδεικτικό στοιχείο του αρχικού  ελέγχου και του επανελέγχου  ο οποίος πρέπει να γίνεται από αδειούχο νόμιμο ηλεκτρολόγο αποτελεί η εκπόνηση των εντύπων της Υ.Δ.Ε.  συγκεκριμένα 4 εντύπων: Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου, Έκθεση Παράδοσης, Πρωτόκολλο Ελέγχου και Αναλυτικά σχέδια  με σημειωμένες τις θέσεις παροχών, πριζών, διακοπτών κ.λ.π.

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;

Όταν ζητείται από τον ΔΕΔΔΗΕ ένα σχέδιο από ηλεκτρολόγο ουσιαστικά ζητείται επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και όχι μια απλή αποτύπωση της οικίας ή του καταστήματος .

Αν η Υ.Δ.Ε. ήταν μια απλή αποτύπωση και όχι έλεγχος τότε θα μπορούσε να γίνει από τον καθένα.

Οι  πολιτικοί μηχανικοί  θα  έδιναν μια κάτοψη της οικίας ή του καταστήματος  και οι ηλεκτρολόγοι απλά θα σχεδίαζαν τον πίνακα , τις πρίζες, τα φώτα κ.λ.π.  ή θα το έκανε και ο ίδιος ο πελάτης , απλά να σχεδιάσει τους χώρους , τις πρίζες και τα φώτα. Γνωρίζει που είναι αφού εκεί ζει, δεν θα ήταν πολύ απλό; Αν δεν είναι αυτό ,τι είναι τότε και τι περιλαμβάνει ο έλεγχος;

– έλεγχος της κατάστασης των καλωδιώσεων και συμπλήρωση με αγωγούς γειώσεων όπου απαιτείται

– έλεγχος στο  ρελέ διαφυγής εντάσεως, αν λειτουργεί σωστά και  τοποθέτηση ρελέ διαφυγής εντάσεως όπου δεν υπάρχει

– αντικατάσταση των πριζών αν δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφαλείας

– έλεγχος αν υπάρχουν ορατά  και επικίνδυνα καλώδια στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

– επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού πίνακα όπου κριθεί απαραίτητο

– μια σειρά από μετρήσεις που πρέπει να γίνουν με τη χρήση ειδικών οργάνων

Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι η έκδοση μιας Υ.Δ.Ε  δεν μπορεί να γίνει :

– από απόσταση ( να σταλεί ταχυδρομικώς  , χωρίς επιτόπιο  έλεγχο) δεν γίνεται έλεγχος και μετρήσεις χωρίς παρουσία του ηλεκτρολόγου στο χώρο

– με ένα αντίγραφο παλαιού ηλεκτρολογικού  σχεδίου.  Στα προηγούμενα δεν ήταν υποχρεωτικές  όλες οι μετρήσεις και η συμπλήρωση 4 εντύπων  και το έντυπο ήταν μόνο ένα και διαφορετικό.

– με την προηγούμενη Υ.Δ.Ε  που έχει λήξει (βγάζουμε μια φωτοτυπία και πηγαίνουμε σε όποιον βρούμε να πάρουμε την απαραίτητη υπογραφή). Δεν γνωρίζει άραγε τις ευθύνες του αυτός που απλά θα βάλει την υπογραφή του; Το απαραίτητο παραστατικό απόδειξη ή τιμολόγιο ποιος θα το εκδώσει;

– με την απλή επίσκεψη του ηλεκτρολόγου  και την απλή αποτύπωση των χώρων και των θέσεων των διακοπτών , πριζών κ.λ.π. Χωρίς μετρήσεις , δεν γίνεται έλεγχος, για  το λόγο αυτό  είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένο όργανο και στο Πρωτόκολλο Ελέγχου αναγράφεται ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του.

Αν αντιληφθούμε την αναγκαιότητα  του έλεγχου και επανελέγχου της ηλεκτρολογικής μας εγκατάστασης, στα αναγκαία από το νόμο διαστήματα, θα προστατέψουμε τους νόμιμους ελεύθερους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους αλλά  κυρίως θα προστατέψουμε  όλους  τους καταναλωτές-χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας .

Μην ξεχνάμε, κάνουμε τσεκ απ για την υγεία μας, περνάμε Κ.Τ.Ε.Ο. το αυτοκίνητο μας για την ασφαλή μας οδήγηση, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση  το σπίτι και την επιχείρηση μας την έχουμε ελέγξει;

Έχει γίνει επανέλεγχος στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση  ή μήπως η Υ.Δ.Ε σας έχει λήξει;

ΠΗΓΗ: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας