Έλεγχος λειτουργίας ΔΔΡ με διάφορα όργανα
Νέα Υ.Δ.Ε.

Έλεγχος λειτουργίας ΔΔΡ με διάφορα όργανα

Έλεγχος λειτουργίας ΔΔΡ με διάφορα όργανα

Για τον έλεγχο των RCD απαιτούνται διάφορες δοκιμές και μετρήσεις. Οι μετρήσεις βασίζονται στο πρότυπο EN 61557-6. Μπορούν να διεξαχθούν οι παρακάτω έλεγχοι και μετρήσεις:

  • Μέτρηση τάσης επαφής,
  • Μέτρηση χρόνου απόζευξης
  • Μέτρηση ρεύματος απόζευξης
  • Αυτόματος έλεγχος RCD.

Παρακάτω είναι μια λίστα με τη διαδικασία μετρήσεων από τα διάφορα όργανα που χρησιμοποιούνται σήμερα κατά τον έλεγχο μιας νέας (ή υφιστάμενης) ΕΗΕ.

πηγή: ti-soft 

Loading Facebook Comments ...