Έλεγχος και χειρισμός με το INSYS της SIEMENS
Αυτοματισμός Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Έλεγχος και χειρισμός με το INSYS της SIEMENS

Έλεγχος και χειρισμός με το INSYS της SIEMENSΜε το INSYS GSM MODEM της SIEMENS,υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης λειτουργίας οποιασδήποτε εγκατάστασης, σε συνδυασμό με το λογικό ελεγκτή LOGO! της SIEMENS. Η εγκατάσταση επιτηρείται αυτόματα μέσω του LOGO!. Με βάση τον προγραμματισμό του LOGO! και ανάλογα με την εφαρμογή, ελέγχονται όλες οι είσοδοι και έξοδοι ψηφιακές και αναλογικές της εγκατάστασης.

Στην περίπτωση που συμβεί κάποιο ALARM (σφάλμα της εγκατάστασης ή της λειτουργίας του LOGO!), το INSYS στέλνει άμεσα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο, περιγράφοντας το σφάλμα και τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε. Υπάρχει η δυνατότητα να σταλεί μήνυμα για οποιοδήποτε σφάλμα ή για οποιαδήποτε πληροφορία μας ενδιαφέρει. Επιπλέον, για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη ζημιά στην εγκατάσταση από το σφάλμα που προέκυψε, μπορούμε να στείλουμε από το κινητό τηλέφωνο μήνυμα διόρθωσης του σφάλματος και επαναφοράς της εγκατάστασης σε κανονική λειτουργία. Το INSYS μπορεί ακόμα να στέλνει περιοδικά α΄να κάποιο χρονικό διάστημα που ορίζουμε, μήνυμα ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά.

Το INSYS δεν απαιτεί τηλεφωνική σύνδεση, απλά μια κάρτα SIM οποιασδήποτε εταιρείας. Επίσης οι παραλήπτες αλλά και οι αποστολείς μυνημάτων μπορούν να είναι μέχρι 10 διαφορετικοί.

Η τροφοδοσία του INSYS μπορεί να γίνει και μέσω μπαταρίας 12V. Επομένως στο ενδεχόμενο διακοπής της ηλεκτροδότησης από τη Δ.Ε.Η., εξακολουθεί να λειτουργεί και να ειδοποιήσει για τη διακοπή με SMS.

Η τοποθέτηση του INSYS σε υπάρχουσα εγκατάσταση είναι εύκολη και δεν απαιτεί παρεμβάσεις. Το σύστημα με το INSYS και το λογικό ελεγκτή LOGO! βρίσκεται σε δικό του πίνακα, στεγανό και κατασκευασμένο έτσι ώστε να πληροί όλους τους κανονισμούς ασφαλείας. Επίσης σε εγκαταστάσεις όπου υπάρχει ήδη κάποιος λογικός ελεγκτής (PLC), υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης του INSYS με αυτόν.

Συστήματα που απαιτούν τη χρήση του INSYS μπορούν να είναι:

 • Απομακρυσμένες εγκαταστάσεις με γεννήτριες.
  • Έλεγχος στάθμης καυσίμου και ειδοποίηση όταν εξαντλείται.
  • Ειδοποίηση σε ενδεχόμενη πάυση της λειτουργίας μιας γεννήτριας και χειρισμός μέσω SMS για την επανεκκίνησή της.
 • Εγκατάσταση με αντλιοστάσια και δεξαμενές.
  • Έλεγχος της στάθμης των δεξαμενών για ανώτατη και κατώτατη τιμή και αποστολή των αναλόγων μηνυμάτων.
  • Έλεγχος λειτουργίας αντλιών και ηλεκτροβανών.
 • Εγκαταστάσεις ψυγείων με ευπαθή προϊόντα.
  • Έλεγχος θερμοκρασιών και ειδοποίηση στην περίπτωση επικίνδυνης για τα προϊόντα τιμής της θερμοκρασίας.
  • Περιοδική λήψη μηνύματος στο κινητό για τις θερμοκρασίες των ψυγείων για να γνωρίζουμε όλο το 24ωρο ότι το σύστημα λειτουργεί κανονικά.
  • Ειδοποίηση σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης από τη Δ.Ε.Η. και έλεγχος εκκίνησης γεννήτριας. Στην περίπτωση μη εκκίνησης, αποστολή SMS για τη χειροκίνητη εκκίνηση και ειδοποίηση ότι η γεννήτρια ξεκίνησε να λειτουργεί κανονικά.

πηγή: http://www.btelectric.gr 

Loading Facebook Comments ...