Έλεγχος εγκατάστασης και τύπος αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ
Τεχνικά άρθρα

Έλεγχος εγκατάστασης και τύπος αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ

Έλεγχος εγκατάστασης και τύπος αντιηλεκτροπληξιακού ρελέΓια να ελέγξουμε το αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ του ηλεκτρικού πίνακα ώστε να συντάξουμε το αντίστοιχο πρωτόκολλο ελέγχου της εγκατάστασης πρέπει να καθορίσουμε από την αρχή στο πολυόργανο μέτρησης τον τύπο του ρελέ, δηλαδή τη χρήση και το είδος του ρεύματος διαρροής που ανιχνεύει.

Υπάρχουν δύο βασικές χρήσεις : G και S. Η ένδειξη G δηλώνει ότι το αντιηλεκτροπληξιακό  ρελέ χρησιμοποιείται για γενική χρήση (General) χωρίς ενσωματωμένη χρονοκαθυστέρηση.Ο ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης του μηχανισμού του πρέπει να είναι ακαριαίος ενώ ο μέγιστος χρόνος δεν πρέπει να ξεπερνά:

1) τα 300 msec όταν ελέγχεται για 1xIΔΝ
2) τα 150 msec όταν ελέγχεται για 2xIΔΝ
3) τα 40 msec όταν ελέγχεται για 5xIΔΝ

Αντίστοιχα όταν ο τύπος του ρελέ είναι S (Selective)τότε ο ελάχιστος χρόνος ενεργοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνά:
1) τα 130 msec όταν ελέγχεται για 1xIΔΝ
2) τα 60 msec όταν ελέγχεται για 2xIΔΝ
3) τα 50 msec όταν ελέγχεται για 5xIΔΝ
ενώ αντίστοιχα ο μέγιστος χρόνος δεν πρέπει να ξεπερνά:
1) τα 500 msec όταν ελέγχεται για 1xIΔΝ
2) τα 200 msec όταν ελέγχεται για 2xIΔΝ
3) τα 150 msec όταν ελέγχεται για 5xIΔΝ
όπου ΙΔΝ είναι το ονομαστικό ρεύμα διαρροής που αναγράφει το ρελέ (π.χ.30 mA).

Για το είδος του ρεύματος διαρροής που ανιχνεύει υπάρχουν οι εξής κατηγορίες :
α) ΑC (για ρεύμα διαρροής ΑC)
β) Α (για ρεύμα διαρροής ΑC – παλμικό DC)
γ) Β (για ρεύμα διαρροής ΑC – παλμικό DC – εξομαλυμένο DC)

πηγή: ehe-greece.blogspot.com

Loading Facebook Comments ...